To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy

03.04.2013

Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy: Konflikt, koegzystencja i wymiana kulturowa w I połowie XIX wieku.

Pod honorowym patronatem:

Konsula Honorowego Republiki Południowej Afryki
Pana Czesława Fiedlera

Dziekana Wydziału Anglistyki UAM
Pani prof. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk

odbędą się wykłady
prof. UW dr. hab. Michała Leśniewskiego

Collegium Novum - s. C 1
11 kwietnia (czwartek)
godz. 16:45-18:15

Wojna burska, południowoafrykańska, czy wojna domowa?
Rozważania i refleksje nad charakterem wojny 1899-1902 w Afryce Południowej.

Collegium Novum - s. 601 A
12 kwietnia (piątek)
godz. 13:15-15:45

http://wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/pictures/boeken_lesniewski.jpg
książki leśniewskiego

Michał Leśniewski jest pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i autorem m.in. monografii: Wojna burska. Geneza, przebieg i międzynarodowe uwarunkowania (2001), Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu koncepcji imperialnych Wielkiej Brytanii, 1899-1914 (2001) oraz Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium wzajemnych relacji 1795‒1854 (2008), a także współautorem pracy Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, 1869–2006 (2006).

Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich WA UAM

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham