To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań

English Studies – South African specialisation

Filologia angielska – specjalizacja południowoafrykańska

Po polsku

The only such philology in Poland… and only we offer it!

 • For over 10 years – since the academic year 2004/2005 – our students of English have been offered the opportunity to familiarise themselves with the South African culture. Currently full-time BA students of English philology may choose to specialise in South African studies. At the moment we offer a new programme of English studies with a South African component.

Why is it a good idea to choose us… or what makes this specialisation unique?

 • South African specialisation is a cultural studies project – the only such project in Poland.
 • Classes are conducted by both Polish and South African specialists; Afrikaans language courses – exclusively by instructors from South Africa.
 • Every year our students organise a study trip to South Africa, where they are given the opportunity to visit important historical sites, meet people from the South African world of culture and politics, and experience South African culture themselves.
 • Our specialisation will make you see the world from a completely new perspective! Studying the complex South African context, you will learn how to critically approach the reality where you live and better understand international problems of the modern world.

Why is South Africa such a fascinating place?

 • South Africa is a country with a violent, yet colourful history. Since the 17th century this country had been colonized, first by the Dutch; then incorporated as a part of the British Empire. In the 20th century it was a playground for the infamous ideological experiment (apartheid) which was finally abolished in the last decade of this century. With other words, it is a fascinating field of research to explore.

You will learn about…

 • geography and history of South Africa,
 • history of peoples living there, their languages and culture,
 • the Afrikaans language from the basics – the youngest Germanic language and one of the official languages in the Republic of South Africa. This language, spoken by coloured and white South Africans, is a perfect means of learning about this part of the world.
 • not only what you may feel as exotic, but also about the complexity of cultural problems which appear on our continent.

Our curriculum includes:

 • courses from the English studies module complemented by South African specialisation programme, that is:
 • history of South African literatures (in English and in Afrikaans)
 • Afrikaans language course
 • history of South Africa
 • rich programme of South African cultural studies (courses ranging from folklore studies, through film, to contemporary pop culture)

Additional information

 • The curriculum of the South African specialisation involves such modifications to the curriculum of the English studies module, so that the programme constitutes a broadened form of the basic English studies. Thanks to our studies you will become an Anglicist with a unique focus.

Filologia angielska – specjalizacja południowoafrykańska

English Studies – South African specialisation

Jedyna taka filologia w Polsce… czyli tylko u nas!

 • Już od ponad 10 lat, od roku akademickiego 2004/2005, studenci poznańskiej anglistyki mogą się specjalizować w zagadnieniach południowoafrykańskich. Aktualnie studenci stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku filologia angielska mają możliwość wyboru specjalizacji południowoafrykańskiej. W obecnej wersji jest to nowy, specjalnie przygotowany program studiów anglistycznych.

Dlaczego warto… czyli co czyni nas wyjątkową specjalizacją

 • Jedyna taka specjalizacja w Polsce – specjalizacja południowoafrykańska jest pionierskim w skali naszego kraju projektem studiów kulturowych.
 • Zajęcia akademickie prowadzone są zarówno przez polskich, jak i południowoafrykańskich specjalistów; lektorat języka afrikaans – wyłącznie przez lektorów z Republiki Południowej Afryki.
 • Nasi studenci corocznie organizują wyjazd do RPA, gdzie mają okazję zwiedzić ważne historyczne miejsca, poznać postaci ze świata kultury i polityki oraz w bezpośrednim kontakcie doświadczyć południowoafrykańskiej kultury.
 • Dzięki tym studiom spojrzysz na świat z nowej perspektywy! Poznając skomplikowaną problematykę RPA, nauczysz się krytycznego patrzenia także na swoją rodzimą rzeczywistość i współczesne problemy międzynarodowe.

Dlaczego RPA to fascynujący kraj?

 • To kraj o niezwykle burzliwej, a jednocześnie barwnej historii. Od XVII w. był kolonizowany i administrowany najpierw przez Holendrów, a następie stanowił część Imperium Brytyjskiego. W XX w. był miejscem ideologicznego eksperymentu (apartheidu) oraz demontażu tego systemu 25 lat temu – innymi słowy, to fascynujący obszar badań.

Poznasz

 • geografię i historię Afryki Południowej
 • historię ludzi zamieszkujących Afrykę Południową, ich języki i kultury
 • język afrikaans od podstaw, czyli najmłodszy język germański, a zarazem jeden z oficjalnych języków RPA. Jako mowa kolorowych i białych mieszkańców RPA stanowi doskonały klucz do poznania tej części świata.
 • nie tylko to, co egzotyczne, ale także złożone problemy wielokulturowości, które występują również na naszym kontynencie.

W programie studiów

 • przedmioty modułu anglistycznego wzbogacone o studia dotyczące obszaru Afryki Południowej, tj. kursy obejmujące:
 • historię literatury południowoafrykańskiej (anglo- oraz afrikaansjęzycznej)
 • praktyczną nauka języka afrikaans
 • historię Afryki Południowej
 • bardzo urozmaicone programowo południowoafrykańskie studia kulturowe (od folkloru przez film po współczesną popkulturę)

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Studia anglistyczne ze specjalnością południowoafrykańską mają taki program, aby zachowując charakter filologiczny umożliwiały rozszerzenie i uzupełnienie tradycyjnie pojmowanej anglistyki. Studiując u nas będziesz anglistą, ale anglistą szczególnym o egzotycznym wykształceniu.
Home (The Department)
Mobile site
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham