The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań

Philip Vermoortel (Leuven)

Max Havelaar hertaald

In 2012 heeft Gijsbert van Es een bewerking/hertaling van Max Havelaar gepubliceerd. Het initiatief is op lof onthaald, maar ook op kritiek. De bedoeling is om een aantal passages uit de bewerking te vergelijken met overeenkomstige passages uit het origineel teneinde een idee te krijgen van de soorten ingrepen die gebeurd zijn en waarom. Ten tweede zal nagegaan worden in welke mate de omzetting naar moderner Nederlands in overeenstemming te brengen is met de 19de-eeuwse stijl en opzet van het boek. Ten slotte zal geprobeerd worden om een gefundeerd en genuanceerd waardeoordeel te vellen.

Home (The Department)
Mobile site
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham