Ruszyły zapisy na III edycję studiów podyplomowych „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej”


Termin składania dokumentów: do 20.09.2020 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)
Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020
Liczba miejsc: 30
Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłata Zajęcia na studiach podyplomowych są odpłatne. Opłata za całe studia wynosi 3900 zł (istnieje możliwość uiszczania opłaty w miesięcznych ratach).

Zasady naboru:

Od słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, gdyż większość zajęć prowadzona będzie w języku angielskim.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:


Wymagane dokumenty:


Dokumenty należy przesyłać na adres:

Studia Podyplomowe: Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej
Wydział Anglistyki UAM
Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
Dokumenty można także złożyć osobiście w Dziekanacie WA, ul. Grunwaldzka 6, pokój 189 lub wysłać mailem na adres: kmajdowska@wa.amu.edu.pl.