PROGRAM REALIZOWANY PRZY UDZIALE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS


W dobie globalizacji i intensywnych kontaktów naukowych, gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską a innymi państwami istnieje duże zapotrzebowanie na profesjonalne usługi tłumaczeniowe. Podstawowym założeniem Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tłumaczeń tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomiczno-handlowych, unijnych i naukowo-technicznych.

Program obejmuje 160 godzin zajęć, które będą prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie (nauczycieli akademickich oraz zawodowych tłumaczy). Zajęcia zostały podzielone na trzy moduły odzwierciedlające uzyskane kwalifikacje: (1) Wprowadzenie do przekładu specjalistycznego, (2) Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza, (3) Przekład specjalistyczny: ćwiczenia praktyczne. Szczegółowy program zajęć znajduje się w zakładce PROGRAM.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na zasadach określonych przez poszczególnych wykładowców i pozytywny wynik egzaminu końcowego z praktycznego tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwenci uzyskają następujące kwalifikacje:

  • umiejętność tłumaczenia tekstów prawniczych, handlowo-ekonomicznych, unijnych i naukowo-technicznych w zakresie języków polskiego i angielskiego;

  • nabycie podstawowych umiejętności z zakresu tłumaczenia ustnego konsekutywnego i a vista;

  • znajomość zagadnień prawniczych, ekonomicznych, unijnych i naukowo-technicznych oraz związanej z nimi terminologii;

  • znajomość aspektów i poziomów stylistycznych języka ojczystego;

  • znajomość narzędzi wspomagających proces tłumaczenia oraz narzędzi terminologicznych;

  • umiejętność korzystania z narzędzi poszukiwania informacji;

  • znajomość strategii identyfikacji i rozwiązywania problemów tłumaczeniowych.


Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych.