Program studiów

Moduł 1 – Wprowadzenie do przekładu specjalistycznego

 • Wykład inauguracyjny - Status i etyka zawodowa tłumacza (dr Danuta Kierzkowska, prezes honorowy TEPIS, 2 godz.)
 • Tłumaczenie jako zawód (mgr Zbigniew Nadstoga, 6 godz.)
 • Egzamin na tłumacza przysięgłego (mgr Zbigniew Nadstoga, 4 godz.)

Moduł 2 – Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza

 • Technologia informacyjna dla tłumaczy (mgr Olga Witczak, 12 godz.)
 • Język polski dla tłumaczy (dr Katarzyna Remiszewska, 6 godz.)
 • Strategie tłumaczeniowe (dr Katarzyna Remiszewska, 10 godz.)

Moduł 3 – Przekład specjalistyczny: ćwiczenia praktyczne

 • Tłumaczenie prawnicze (ćwiczenia) (mgr Anna Wysocka, 30 godz.)
 • Tłumaczenie ekonomiczno-handlowe (ćwiczenia) (dr Małgorzata Olsza, 30 godz.)
 • Tłumaczenie unijne (ćwiczenia) (mgr Jakub Chudy, 20 godz.)
 • Tłumaczenie naukowo-techniczne (ćwiczenia) (dr Marta Listewnik, 20 godz.)
 • Wstęp do tłumaczenia ustnego (ćwiczenia) (dr Paweł Korpal, 20 godz.)