prof. Aleksandra Matulewska

nowicka

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Neofilologii, Instytutu Językoznawstwa (mgr językoznawstwa i informacji naukowej w 2000 r., doktor nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa ogólnego w 2005 r., doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa stosowanego w 2014 r.). Jest tłumaczką, członkiem ekspertem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Od 2003 roku uczy tłumaczenia ustnego i pisemnego na studiach magisterskich i podyplomowych. Prowadziła szkolenia dla Departamentu Tłumaczeń Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie. Do 2020 roku opublikowała trzy monografie jednoautorskie oraz jedną wieloautorską na temat polsko-angielskiego tłumaczenia prawniczego, jeden podręcznik i ponad 70 artykułów poświęconych tłumaczeniu specjalistycznemu (w szczególności prawnemu). Brała udział w ponad 100 konferencjach i warsztatach. Jako profesor wizytujący wygłaszała wykłady na uniwersytetach w Szwajcarii, Korei, Moskwie, Francji, Wielkiej Brytanii, Chinach. Jej zainteresowania badawcze obejmują przekład specjalistyczny (w szczególności prawniczy), języki specjalistyczne i ich cechy (język prawa, logistyki, łowiectwa), problemy przekładu terminologii zanurzonej kulturowo i systemowo, parametryzację terminologii specjalistycznej na potrzeby przekładoznawstwa, semiotykę w komunikacji intra- i interlingwalnej.
http://lingualegis.amu.edu.pl/?page_id=172

Zajęcia:

Wykład inauguracyjny - Status i etyka zawodowa tłumacza

__________________________________________________________________


dr Katarzyna Remiszewska

nowicka

Starszy wykładowca w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM. Jej zainteresowania badawcze to zagadnienia związane z przekładem dramatu i literatury popularnej oraz z dydaktyką przekładu. Jej rozprawa doktorska dotyczyła problemów oraz strategii tłumaczenia literatury masowej dla kobiet. Pracuje jako tłumacz pisemny.
wa.amu.edu.pl/wa/nowicka_katarzyna
nowicka@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Strategie tłumaczeniowe, Język polski dla tłumaczy

__________________________________________________________________


dr Paweł Korpal


Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM, absolwent Wydziałowych Studiów Tłumaczenia Konferencyjnego (język angielski: B, język niemiecki: C). Pracuje jako tłumacz ustny i pisemny, specjalizuje się w tłumaczeniu prawniczym i ekonomiczno-handlowym. Kształci przyszłych tłumaczy w zakresie tłumaczeń ustnych (liaison, konsekutywnych) oraz pisemnych (tłumaczenie prawnicze i tekstów biznesowych). W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi i kognitywnymi aspektami tłumaczenia ustnego, zjawiskiem stresu w tłumaczeniu konferencyjnym oraz metodą okulografii (eye-tracking) w tłumaczeniu pisemnym i ustnym.
wa.amu.edu.pl/wa/korpal_pawel
pkorpal@amu.edu.pl

Zajęcia:

Wstęp do tłumaczenia ustnego (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


mgr Marika Adamczyk-Żylińska


Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz programu tłumaczenia pisemnego Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM. Jest aktywnym tłumaczem. Tłumaczy głównie dokumenty i teksty prawne, najchętniej z zakresu prawa spółek i prawa sportowego. Jest również autorką i współautorką przekładów literatury biznesowej (wyd. Wolters Kluwer).
marikaz@amu.edu.pl

Zajęcia:

Tłumaczenie unijne (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


mgr Anna Wysocka


Tłumacz konferencyjny i przysięgły języka angielskiego, wykładowca. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz podyplomowych studiów tłumaczeniowych w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM (program konferencyjny). Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych.
anna.wysocka@anglopro.pl

Zajęcia:

Tłumaczenie prawnicze (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


mgr Jakub Chudy


Tłumacz konferencyjny i pisemny języka angielskiego. Absolwent filologii angielskiej na UAM oraz studiów podyplomowych w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM (specjalizacja: tłumaczenie konferencyjne). Na co dzień zajmuje się prowadzeniem własnego biura tłumaczeń oraz realizacją zleceń ustnych (symultaniczne, konsekutywne i liaison) i pisemnych. Specjalizuje się w tłumaczeniach naukowych (medycyna, farmacja, psychologia) i technicznych. Współautor tłumaczenia podręcznika „Chirurgia naczyniowa i wewnątrznaczyniowa – przegląd wiedzy” (Wesley S. Moore).
biuro@jctlumaczenia.pl
www.jc-tlumaczenia.pl

Zajęcia:

Tłumaczenie naukowo-techniczne (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


mgr Michał Kapis

nowicka

Absolwent wydziałowych studiów w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego prowadzonych na Wydziale Neofilologii we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM. Obecnie doktorant w Pracowni Literatury Kanadyjskiej na Wydziale Anglistyki UAM. Pracuje jako tłumacz pisemny i specjalizuje się w tekstach marketingowych, ekonomicznych i prawniczych.
http://wa.amu.edu.pl/wa/kapis_michal
mk86532@amu.edu.pl

Zajęcia:

Tłumaczenie ekonomiczno-handlowe (ćwiczenia)

__________________________________________________________________