dr Danuta Kierzkowska, prezes honorowy TEPIS

danuta_kierzkowska

Praktyk, teoretyk i nauczyciel metodologii tłumaczenia prawniczego, dr nauk humanistycznych. Współtwórca Kodeksu tłumacza przysięgłego i wykładowca na wielu uczelniach. Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w latach 1990 - 2014, obecnie prezes honorowy. Przedstawiciel PT TEPIS w projektach UE: Grotius, AGIS, Forum Refleksji, EULITA. Ekspert Komitetu Tłumaczy Sądowych Międzynarodowej Federacji Tłumaczy. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Redaktor naczelna Wydawnictwa Translegis, czasopisma „Lingua Legis” w latach 1994-2014. Autorka wielu artykułów i książek, m. in. „Vademecum tłumacza przysięgłego” (1985), „Kodeks tłumacza sądowego” (1991), „Tłumaczenie prawnicze” (2002), "Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem" (2005), "Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011" oraz "Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy" (2018). Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości..
www.tepis.org.pl
danuta.kierzkowska@tepis.org.pl

Zajęcia:

Wykład inauguracyjny - Status i etyka zawodowa tłumacza

__________________________________________________________________


mgr Zbigniew Nadstoga

Nadstoga Zbigniew

Starszy wykładowca, Wydział Anglistyki, kierownik Pracowni Kształcenia Tłumaczy. Od 20 lat kształci tłumaczy konferencyjnych w WA UAM. Tłumacz konferencyjny i pisemny od 35 lat. Tłumaczył symultanicznie (i konsekutywnie) na ponad 350 konferencjach, m.in. na odbywającej się w Poznaniu Konferencji Klimatycznej ONZ w 2008 r. Przetłumaczył 26 książek na język polski i angielski. Autor lub współautor wielu cieszących się ogromnym powodzeniem książek do nauki języka angielskiego. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP) i Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Członek (2005-2009) Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, w roku 2009 powołany przez Ministra Sprawiedliwości na konsultanta tejże Komisji.
wa.amu.edu.pl/wa/Nadstoga_Zbigniew
nadstoga@amu.edu.pl

Zajęcia:

Egzamin na tłumacza przysięgłego; Tłumaczenie jako zawód

__________________________________________________________________


dr Katarzyna Remiszewska

nowicka

Starszy wykładowca w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM. Jej zainteresowania badawcze to zagadnienia związane z przekładem dramatu i literatury popularnej oraz z dydaktyką przekładu. Jej rozprawa doktorska dotyczyła problemów oraz strategii tłumaczenia literatury masowej dla kobiet. Pracuje jako tłumacz pisemny.
wa.amu.edu.pl/wa/nowicka_katarzyna
nowicka@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Strategie tłumaczeniowe, Język polski dla tłumaczy

__________________________________________________________________


dr Paweł Korpal


Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM, absolwent Wydziałowych Studiów Tłumaczenia Konferencyjnego (język angielski: B, język niemiecki: C). Pracuje jako tłumacz ustny i pisemny, specjalizuje się w tłumaczeniu prawniczym i ekonomiczno-handlowym. Kształci przyszłych tłumaczy w zakresie tłumaczeń ustnych (liaison, konsekutywnych) oraz pisemnych (tłumaczenie prawnicze i tekstów biznesowych). W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi i kognitywnymi aspektami tłumaczenia ustnego, zjawiskiem stresu w tłumaczeniu konferencyjnym oraz metodą okulografii (eye-tracking) w tłumaczeniu pisemnym i ustnym.
wa.amu.edu.pl/wa/korpal_pawel
pkorpal@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Wstęp do tłumaczenia ustnego (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


dr Katarzyna Burzyńska


Absolwentka programu tłumaczenia konferencyjnego w Instytucie Filologii Angielskiej przy UAM, obecnie adiunkt w Zakładzie Badań nad Tekstami Kultury Wydziału Anglistyki UAM, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa i tłumacz z kilkuletnim doświadczeniem. Od kilku lat z sukcesem łączy karierę naukową z pracą dydaktyczną oraz tłumaczeniem pisemnym i ustnym. Specjalizuje się w tekstach naukowo-technicznych i popularnonaukowych.
wa.amu.edu.pl/wa/burzynska_katarzyna
http://brainstorm-english.pl/
kburzynska@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:


__________________________________________________________________


mgr Olga Witczak


Doktorantka w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM i starszy technik w Laboratorium Języka i Komunikacji UAM, absolwentka Wydziałowych studiów w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego prowadzonych na Wydziale Neofilologii we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM (język angielski: B, język niemiecki: C). Pracuje jako tłumacz pisemny i specjalizuje się w przekładzie audiowizualnym (subtitling). W pracy badawczej zajmuje się procesem tłumaczenia, tłumaczeniem maszynowym i interakcją człowieka z komputerem.
wa.amu.edu.pl/wa/witczak_olga
owitczak@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Technologia informacyjna dla tłumaczy

__________________________________________________________________dr Marcin Turski

turski_marcin2


Pracownik Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywny tłumacz ustny i pisemny języka angielskiego, nauczyciel adeptów zawodu.
Obecne doświadczenie to tysiące godzin tłumaczenia symultanicznego, konsekutywnego i liaison podczas konferencji i sympozjów z zakresu medycyny, socjologii, nauk technicznych i rolniczych, prawa, wojskowości, sportu, polityki i religii. Oprócz Polski pracował w 19 krajach na 3 kontynentach, np. wielokrotnie w ONZ w Genewie oraz w ETPCz w Strasburgu, OBWE w Wiedniu i OECD w Paryżu. Tłumaczył m.in. dla Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki Moona, byłego wiceprezydenta USA Allana Gore’a, Prezydentów RP Andrzeja Dudy, Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Republiki Irlandii Michaela D. Higginsa, szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera, Stinga i Roberta Lewandowskiego. W czasie pielgrzymki papieża Franciszka do Polski w 2016 roku chef d’équipe tłumaczy ustnych Centrum Prasowego wizyty. Tłumacz ponad 200 katalogów sztuki i innych publikacji książkowych oraz kilkuset artykułów z wielu dziedzin.
wa.amu.edu.pl/wa/Turski_Marcin
tmarcin@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:__________________________________________________________________


dr Małgorzata Olsza

olsza

Absolwentka specjalizacji tłumaczenia pisemnego na Wydziale Anglistyki UAM. Obecnie Starszy wykładowca w Zakładzie Literatury Amerykańskiej. Pracuje jako tłumacz pisemny. Kształci przyszłych tłumaczy w zakresie tłumaczeń pisemnych (tłumaczenie tekstów finansowych i ekonomicznych). Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów finansowych i ekonomicznych oraz tekstów z zakresu badań literaturoznawczych, historii, historii sztuki i kultury.
wa.amu.edu.pl/wa/olsza_malgorzata
molsza@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Tłumaczenie ekonomiczno-handlowe (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


mgr Marika Adamczyk-Żylińska


Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz programu tłumaczenia pisemnego Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM. Jest aktywnym tłumaczem. Tłumaczy głównie dokumenty i teksty prawne, najchętniej z zakresu prawa spółek i prawa sportowego. Jest również autorką i współautorką przekładów literatury biznesowej (wyd. Wolters Kluwer).
marikaz@amu.edu.pl

Zajęcia:


__________________________________________________________________


dr Marta Listewnik


Adiunkt w Pracowni Studiów Celtyckich Wydziału Anglistyki UAM, absolwentka Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM (język angielski, specjalność konferencyjna). Pracuje jako tłumaczka pisemna i ustna, specjalizując się w publikacjach naukowych i tekstach medycznych. W pracy naukowej zajmuje się literaturą i językoznawstwem walijskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literackich i autorką pierwszego przekładu walijskojęzycznej powieści na język polski („Jedna księżycowa noc” C. Pricharda, Officyna 2017).
http://wa.amu.edu.pl/wa/listewnik_marta
http://stl.org.pl/profil/marta-listewnik/
mlistewnik@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Tłumaczenie naukowo-techniczne (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


mgr Anna Wysocka


Tłumacz konferencyjny i przysięgły języka angielskiego, wykładowca. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz podyplomowych studiów tłumaczeniowych w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM (program konferencyjny). Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych.
anna.wysocka@anglopro.pl

Zajęcia:

Tłumaczenie prawnicze (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


mgr Jakub Chudy


Tłumacz konferencyjny i pisemny języka angielskiego. Absolwent filologii angielskiej na UAM oraz studiów podyplomowych w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM (specjalizacja: tłumaczenie konferencyjne). Na co dzień zajmuje się prowadzeniem własnego biura tłumaczeń oraz realizacją zleceń ustnych (symultaniczne, konsekutywne i liaison) i pisemnych. Specjalizuje się w tłumaczeniach naukowych (medycyna, farmacja, psychologia) i technicznych. Współautor tłumaczenia podręcznika „Chirurgia naczyniowa i wewnątrznaczyniowa – przegląd wiedzy” (Wesley S. Moore).
biuro@jctlumaczenia.pl
www.jctlumaczenia.pl

Zajęcia:

Tłumaczenie unijne (ćwiczenia)

__________________________________________________________________