Plan zajęć w edycji 2021/2022 do pobrania tutaj (aktualizacja z dnia 18.11.2021 r.)

Planowany terminarz zjazdów 2021/2022:

30-31 X
13-14 XI
27-28 XI
11-12 XII
8-9 I
22-23 I
5-6 II
19-20 II
5-6 III
19-20 III
2-3 IV
23-24 IV
14-15 V
28-29 V