Wyjazdy pracowników w ramach Erasmusa

 Wyjazdy pracowników nieakademickich

W roku akademickim 2007/08 w ramach programu Erasmus po raz pierwszy będą mieli możliwość wyjechać na krótkie szkolenia zagraniczne pracownicy nie będący pracownikami akademickimi. Jest to zupełna nowość, dlatego nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów organizacyjnych. Jednak szacunkową liczbę chętnych musimy podać w najbliższych dniach, dlatego proszę potencjalnych zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia do swoich koordynatorów instytutowych do dnia 18.03.br.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko

stanowisko

charakter szkolenia (czego miałoby dotyczyć szkolenie)

instytucja goszcząca (nie mamy jeszcze żadnych podpisanych umów w tym zakresie, dlatego liczy się własna inwencja, pomysł, kontakt; lista naszych partnerów dot. wymiany studentów i kadry dydaktycznej znajduje się na stronie www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+ - możliwe, że z tymi ośrodkami najłatwiej będzie nawiązać (na początek) współpracę dot. wymiany innych pracowników)

Magdalena Ratajczak