Ankieta stypendysty Erasmusa

UWAGA! STYPENDYŚCI ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Przypominam, iż obowiązkiem każdego stypendysty Erasmusa jest wypełnienie ankiety (online) po odbyciu studiów zagranicznych. Ankieta jest już dostępna na stronie:

http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=13&doc=1000212

Wymagane hasło brzmi erazm (jest ono wspólne dla wszystkich uczelni, studentów itp.). Ankieta jest sumowana elektronicznie w Warszawie i tam opracowywana zbiorczo. UAM ma wgląd w liczbę nadesłanych ankiet i może monitować osoby o dopełnienie tego obowiązku.

Magdalena Ratajczak