Ruszyły zapisy na III edycję studiów podyplomowych „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej”.


UWAGA!!! ZAJĘCIA W I SEMESTRZE BĘDĄ PROWADZONE ZDALNIE (ON-LINE), A W KOLEJNYCH W TRYBIE MIESZANYM (ZJAZDY ORAZ ZAJĘCIA ON-LINE)


Oferta studiów podyplomowych „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej” powstała jako odpowiedź na nowelizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, podpisanej przez minister edukacji w kwietniu 2014 roku, zgodnie z którą dzieci muszą uczyć się obowiązkowo, bezpłatnie języka obcego w przedszkolach oraz na potrzeby nauczycieli, którzy legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, a chcieliby wzbogacić warsztat o pracę z małym uczniem.

Studia realizowane są na Wydziale Anglistyki UAM.

Studia podyplomowe „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej” to dwusemestralne studia, których celem jest wykształcenie nauczycieli, którzy nabędą kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0-III szkoły podstawowej oraz wzbogacą swój warsztat metodyczny o elementy związane z wczesną edukacją językową. Jednym z większych atutów tych studiów jest intensywna praca nad prawidłową wymową angielską. Jej znaczenie jest nie do przecenienia we wczesnej edukacji językowej, gdyż niepoprawna wymowa nauczyciela negatywnie wpływa na rozwój języka obcego u dzieci.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:


Od słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, gdyż większość zajęć prowadzona będzie w języku angielskim.

Po ukończeniu studiów, słuchacz będzie posiadać:


Studia trwają dwa semestry i obejmują 310 godzin (w tym 60 godzin praktyk).