dr hab. Agnieszka Szarkowska

szarkowska

Adiunkt w Zakładzie Translatoryki Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Anglistyki UW i SWPS. Pracuje również jako tłumacz. Jej zainteresowania naukowe związane są z przekładem audiowizualnym, a zwłaszcza napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją. Jest autorką napisów dla niesłyszących do filmów edukacyjnych IPN („PRL w filmie” i „Wojna w filmie”). Napisała również audiodeskrypcję do filmu „Nigdy nie mów nigdy” na 34. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, a także do filmu „Dzień Świra”. Stworzyła oryginalną, zgłoszoną do opatentowania, metodę opracowywania audiodeskrypcji przy użyciu syntezy mowy. Obecnie prowadzi badania nad napisami dla niesłyszących w ramach projektu Digital Television for All oraz nad zastosowaniem syntezy mowy do audiodeskrypcji. Jest członkiem European Association for Studies in Screen Translation.
www.ils.uw.edu.pl/333.html
a.szarkowska@uw.edu.pl

Zajęcia:

Wstęp do przekładu audiowizualnego (wykład)

__________________________________________________________________

mgr Agnieszka Sobkowska

a_sobkowska

Tłumaczka audiowizualna, od 20 lat związana z Telewizją Publiczną, S.A. Należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych STAW. Absolwentka filologii angielskiej, studiowała również filologię polską, a także English as a Second Language w Wilbur Wright College w Chicago i Community College w Vancouver. Pracowała w redakcji filmowej TVP, gdzie zajmowała się zakupem i emisją seriali amerykańskich, a także adiustacją tekstów i szkoleniem tłumaczy. Od dziesięciu lat poświęca się wyłącznie tłumaczeniom. Przygotowuje polskie wersje filmów i seriali, głównie amerykańskich. Ma na swoim koncie kilkaset przetłumaczonych filmów (m.in. „Wożąc panią Daisy”, „Dzień świstaka”, „Zielona Mila”) i kilkadziesiąt seriali („Dynastia”, „Moda na sukces”, „Lost – Zagubieni”). Specjalizuje się w tłumaczeniu filmów muzycznych, szczególną uwagę poświęcając przekładom piosenek. („New York, New York”, „Narodziny gwiazdy”, „Chicago”)..

Zajęcia:

Wersja lektorska (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


mgr Piotr Andrzej Majewski

PIOTR MAJEWSKI

Absolwent iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako muzyk uliczny i estradowy oraz lektor języków obcych. Uczył m.in. misjonarzy wyruszających na misje do Ameryki Południowej. Od roku 1983 związany z Telewizją Polską jako tłumacz i redaktor wersji językowych. Tłumaczy z języka hiszpańskiego (Wysokie obcasy, Porozmawiaj z nią), portugalskiego (Chiquinha Gonzaga, Gabriela), francuskiego (Żandarm z Saint-Tropez, Amelia) i angielskiego (Ojciec chrzestny, Cztery wesela i pogrzeb). Obecnie pracuje w Redakcji Filmowej Programu I TVP S.A. gdzie zajmuje się programowaniem repertuaru filmowego i nadzoruje realizację wersji polskiej filmów zagranicznych. Współautor (wraz z dr Michałem Garcarzem) artykułu „Tłumaczenie telewizyjne w Polsce: Teoria przekuta w praktykę” [w:] Andrzej Pławski & Lech Zieliński (red.) Medius Currens I. Toruń 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych (STAW).

Zajęcia:

Wersja lektorska (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


dr Agnieszka Chmiel

chmiel_agnieszka

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM. Jej rozprawa doktorska dotyczyła neurokognitywnych aspektów tłumaczenia konferencyjnego. Obecne zainteresowania badawcze to psycholingwistyczne aspekty tłumaczenia konferencyjnego, audiodeskrypcja i tłumaczenie audiowizualne. Pracuje jako tłumacz konferencyjny i pisemny. Od 9 lat szkoli tłumaczy ustnych w IFA UAM. Swego czasu tłumaczyła filmy dokumentalne dla lokalnej telewizji. Jest współautorką audiodeskrypcji kilku filmów (pokazywanych m.in. na 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i na Festiwalu "Integracja Ty i Ja" w Koszalinie). Zajmuje się także badaniem polskiej audiodeskrypcji i jest członkiem zespołu pracującego nad opracowaniem polskich standardów audiodeskrypcji.
www.aga.e-chmiel.pl
achmiel@amu.edu.pl

Zajęcia:

Wersja lektorska (teoria), Audiodeskrypcja (teoria), Audiodeskrypcja (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


dr Maria Tymczyńska

Tymczynska

Niedawno obroniła pracę doktorską w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM. Jej rozprawa dotyczyła psycholingwistycznych aspektów tłumaczenia konferencyjnego. Pozostałe zainteresowania badawcze to tłumaczenie środowiskowe i audiowizualne w aspekcie medycznym. Pracuje jako tłumacz pisemny i ustny. Szkoli tłumaczy w IFA UAM od 2006 roku.
wa.amu.edu.pl/fa/Tymczynska_Maria
tymczynska@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Wersja lektorska (teksty specjalistyczne), Napisy (ćwiczenia), Napisy dla niesłyszących, Tłumaczenie kulturemów

__________________________________________________________________


mgr Olga Witczak


Doktorantka w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM i starszy technik w Laboratorium Języka i Komunikacji UAM, absolwentka Wydziałowych studiów w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego prowadzonych na Wydziale Neofilologii we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM (język angielski: B, język niemiecki: C). Pracuje jako tłumacz pisemny i specjalizuje się w przekładzie audiowizualnym (subtitling). W pracy badawczej zajmuje się procesem tłumaczenia, tłumaczeniem maszynowym i interakcją człowieka z komputerem.
wa.amu.edu.pl/wa/witczak_olga
owitczak@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Napisy (teoria), Napisy (praca z programem komputerowym)

__________________________________________________________________

Poprzednie edycje

Mary Carroll

M.Carroll

Mary CARROLL is Managing Director of Titelbild Subtitling and Translation GmbH in Berlin, Germany, a company she founded in 1991. In 2008, Titelbild became part of the Red Bee Media Group. Titelbild specializes in access services and all forms of translation for the audiovisual media. Mary Carroll is also a subtitling and communications consultant and trainer, and author of various publications related to subtitling and screen translation. She is a member of ESIST, the European Association for Studies in Screen Translation; the Transforum Coordination Committee for Translation Practice and Theory in Germany; BDÜ, the German Federal Association of Interpreters and Translators; and Transmedia research group. She has been a member of the Steering Committee of Languages and the Media since its inception in 1998.
www.titelbild.de

Zajęcia:

Wykład inauguracyjny - Audiovisual Translation and Market Trends (w edycji 2009-2010)

__________________________________________________________________


prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz

tomaszkiewicz

Dziekan Wydziału Neofilologii UAM, gdzie obecnie przygotowuje program European Masters in Conference Interpreting. Kierownik Zakładu Traduktologii w Instytucie Filologii Romańskiej UAM. Od wielu lat zajmuje się problematyką przekładu. Jest autorką 5 książek i ponad 80 artykułów dotyczących teorii i praktyki przekładu. Trzy z jej książek dotyczą przekładu audiowizualnego lub intersemiotycznego: Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films (Poznań 1993), Texte et image dans les communications aux masses (Poznań 1999), Przekład audiowizualny (Warszawa 2006).
http://neo.amu.edu.pl/ifrom/pracownicy/o_mnie.php?id=74

Zajęcia:

Wykład inauguracyjny - O rozwoju badań nad przekładem audiowizualnym

__________________________________________________________________

prof. dr hab. Łukasz Bogucki

lukasz_bogucki

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Teorii i Praktyki Przekładu oraz kierownik studiów niestacjonarnych filologii angielskiej o specjalizacji translatoryka na UŁ. Wypromował około 70 prac licencjackich i magisterskich z zakresu translatoryki. Od 10 lat zajmuje się przekładem audiowizualnym. Jest autorem trzech książek, redaktorem kolejnych dwóch, napisał także ponad 20 artykułów. Jest jedynym na Polskę redaktorem periodyku specjalistycznego Jostrans. Poza przekładem audiowizualnym jego zainteresowania naukowe obejmują teorię tłumaczenia specjalistycznego oraz ustnego, a także przekład maszynowy i wspomagany komputerowo. Od kilkunastu lat tłumaczy, głównie teksty naukowe.

Zajęcia:

Wykład gościnny - Methodologies of AVT Research (w edycji 2010-2011)

__________________________________________________________________


dr Iwona Mazur

mazur

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM. Pracuje jako tłumacz i kształci adeptów tego zawodu. Jej zainteresowania naukowe obejmują audiodeskrypcję, tłumaczenie audiowizualne oraz kulturowe aspekty tłumaczenia. W latach 2001-2004 współpracowała z międzynarodową firmą tworzącą napisy do filmów na DVD. Współtworzyła audiodeskrypcję do filmów prezentowanych na 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i na Festiwalu „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie. Jest członkiem zespołu opracowującego polskie standardy audiodeskrypcji, a także uczestnikiem międzynarodowego projektu Digital Television for All, w ramach którego prowadzi badania nad audiodeskrypcją. Jest członkiem European Association for Studies in Screen Translation.
wa.amu.edu.pl/wa/Mazur_Iwona
imazur@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Audiodeskrypcja (teoria), Audiodeskrypcja (ćwiczenia), Tłumaczenie kulturemów

__________________________________________________________________

mgr Barbara Szymańska

Barbara_Szymanska

Pedagog, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalistka ds. tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji. Od roku 2002 aktywnie działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, swe starania koncentrując szczególnie na inicjowaniu aktywności twórczej dzieci z problemami widzenia oraz na udostępnianiu kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku. Jest pionierką audiodeskrypcji w Polsce. Od 2006 roku konsultuje oraz współtworzy audiodeskrypcję do dzieł filmowych, scenicznych i plastycznych, a także eksponatów przyrody. Są to m.in. pierwsze filmy kinowe Epoka Lodowcowa 2, Wesele, filmy pokazywane w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: Piotruś i Wilk, Rodzina Leśniewskich, pierwszy film na DVD z audiodeskrypcją Katyń, pierwszy spektakl teatralny z audiodeskrypcją Jest królik na księżycu, pierwsza wystawa dzieł plastycznych z audiodeskrypcją Marka Kijewskiego, pierwsza audiodeskrypcja do obiektów na leśnej ścieżce edukacyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków oraz audiodeskrypcja do okładki przygotowanej w konwencji tyflografiki Lednica 2000. Jest autorką wytycznych i adaptacji materiałów dydaktycznych IPN (PRL w filmie i Wojna w filmie) do potrzeb dzieci niewidomych. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz multisensorycznego udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym.
www.audiodeskrypcja.org.pl
barbara.szymanska@audiodeskrypcja.org.pl

Zajęcia:

Audiodeskrypcja (ćwiczenia)

__________________________________________________________________

Tomasz Strzymiński

tomasz_strzyminski

Prekursor i ojciec audiodeskrypcji w Polsce. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja działającej na rzecz udostępniania kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością. Od roku 2006 swe działania koncentruje szczególnie na sprawowaniu pieczy nad prawidłowym stosowaniem zasad audiodeskrypcji. Zainicjował i współrealizował w roku 2006 pierwsze w Polsce wydarzenie z audiodeskrypcją, którym był seans filmu pt. „Statyści”. Efektem jego działań jest również pojawienie się seriali z audiodeskrypcją na stronie iTVP. Z jego inicjatywy audiodeskrypcja została zastosowana po raz pierwszy na świecie podczas tak dużej imprezy filmowej, jaką jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Konsultował i współtworzył audiodeskrypcję do filmów pokazywanych w ramach 32., 33. i 34. FPFF w Gdyni. Z jego inicjatywy został wydany pierwszy film z audiodeskrypcją i napisami na DVD pt. „Katyń”. Jest pomysłodawcą i współrealizatorem pierwszego spektaklu teatralnego z audiodeskrypcją pt. „Jest królik na księżycu” oraz współrealizatorem pierwszej w Polsce wystawy prac plastycznych z audiodeskrypcją pt. „Marek Kijewski - drżę więc cały, gdy mogę was ozłocić”. Prowadzi wykłady (m.in. Senat RP, KRRiT, SWPS) i warsztaty z zakresu tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz multisensorycznego udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym.
www.audiodeskrypcja.pl
tomasz.strzyminski@audiodeskrypcja.pl

Zajęcia:

Audiodeskrypcja (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


dr Tomasz Skirecki

skirecki

Adiunkt w Zakładzie Stosunków Kulturalnych Polsko-Anglosaskich Wydziału Anglistyki UAM. Naukowo zajmuje się badaniem aspektów kultury politycznej oraz kultury popularnej w krajach anglojęzycznych, w szczególności wizerunku brytyjskich i amerykańskich instytucji politycznych w mediach i filmach. W IFA UAM prowadzi zajęcia z historii i cywilizacji krajów anglojęzycznych, realiów życia codziennego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz kursy z zakresu instytucji i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Jest tłumaczem oraz redaktorem tekstów o tematyce sportowej.
wa.amu.edu.pl/fa/Skirecki_Tomasz
tomski@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Systemy medialne w krajach anglojęzycznych

__________________________________________________________________


dr Anna Jankowska

jankowska

Asystent w Katedrze UNESCO ds. Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej rozprawa doktorska nosi tytuł „Audiodeskrypcja  jako metoda przekładu audiowizualnego – od teorii do praktyki”. Prowadzi zajęcia z zakresu teorii i praktyki przekładu audiowizualnego. Pracuje jako tłumacz literatury dziecięcej oraz dialogista filmów animowanych. Przygotowuje także napisy do filmów fabularnych. Stale współpracuje jako autor wersji dubbingowych z jednym z najpopularniejszych brytyjskich kanałów telewizyjnych dla dzieci. W wolnych chwilach pisze przewodniki turystyczne.
anna.m.jankowska@uj.edu.pl

Zajęcia:

Dubbing (teoria), Dubbing (ćwiczenia)

__________________________________________________________________


dr Marta Kajzer-Wietrzny

kajzer

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM. Tłumaczenie pasjonowało ją od zawsze: zarówno jako zajęcie, jak i obiekt badań naukowych. Problematyka przygotowanej przez nią rozprawy doktorskiej dotyczy charakterystycznych cech języka tłumaczeń ustnych. Dotychczas zajmowała się również takimi zagadnieniami jak tłumaczenie neologizmów czy wykorzystanie elektronicznych korpusów językowych w kształceniu tłumaczy. Z zapałem śledzi rozwój technologii i oprogramowania wspierającego pracę tłumacza. Tajniki przekładu audiowizualnego poznała już na studiach, szkoląc się w tym zakresie na Uniwersytecie Wiedeńskim, a pogłębiła ich znajomość m.in. tłumacząc dla jednej z polskich telewizji internetowych. Swoją wiedzą dzieli się, szkoląc adeptów sztuki przekładu w IFA UAM.
wa.amu.edu.pl/fa/kajzer_marta
mkajzer@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Napisy (praca z programem komputerowym), Lokalizacja oprogramowania

__________________________________________________________________


dr Katarzyna Nowicka

nowicka

Starszy wykładowca w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM. Jej obecne zainteresowania badawcze to zagadnienia związane z przekładem literatury współczesnej (dramat współczesny, literatura popularna) oraz tłumaczenie audiowizualne (subtitling, adaptacje literackie a subtitling). Studiowała w Szkole dla Tłumaczy Konferencyjnych i Pisemnych w Trieście, gdzie poznawała tajniki tłumaczenia audiowizulanego. Prowadzi zajęcia z przekładu ze studentami filologii angielskiej oraz pracuje jako tłumacz pisemny.
wa.amu.edu.pl/fa/nowicka_katarzyna
nowicka@wa.amu.edu.pl

Zajęcia:

Napisy (teoria), Tłumaczenie adaptacji literackich

__________________________________________________________________