Program studiów
(może ulec niewielkim zmianom)

Wstęp do przekładu audiowizualnego (wykład) (4 godz.)

dr hab. Agnieszka Szarkowska, ILS UW

Systemy medialne w krajach anglojęzycznych (14 godz.)


Napisy (teoria) (6 godz.)

mgr Olga Witczak, WA UAM

Napisy (praca z programem komputerowym) (16 godz.)

mgr Olga Witczak, WA UAM

Napisy (ćwiczenia) (24 godz.)

dr Maria Tymczyńska

Napisy dla niesłyszących (2 godz.)

dr Maria Tymczyńska

Wersja lektorska (teoria) (4 godz.)

dr Agnieszka Chmiel, WA UAM

Wersja lektorska (ćwiczenia) (24 godz.)

mgr Agnieszka Sobkowska, TVP
mgr Piotr Andrzej Majewski, TVP

Wersja lektorska (teksty specjalistyczne) (6 godz.)

dr Maria Tymczyńska

Dubbing (teoria) (4 godz.)

mgr Dorota Dziadkiewicz

Dubbing (ćwiczenia) (12 godz.)

mgr Dorota Dziadkiewicz

Tłumaczenie kulturemów (4 godz.)

dr Maria Tymczyńska

Audiodeskrypcja (teoria) (2 godz.)

dr Agnieszka Chmiel, WA UAM

Audiodeskrypcja (ćwiczenia) (10 godz.)

dr Agnieszka Chmiel, WA UAM

RAZEM: 132 godz.