PROGRAM REKOMENDOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE TŁUMACZY AUDIOWIZUALNYCH
staw-logo-white

Tłumaczenie audiowizualne jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną przekładoznawstwa, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Obejmuje ono przekład materiałów audiowizualnych (film, seriale, reklama, gry komputerowe itp.) na potrzeby mediów (telewizja, kino, Internet itp.). W ostatnim czasie w krajach Europy Zachodniej coraz więcej uwagi poświęca się problemowi zapewnienia równego dostępu do mediów osobom z dysfunkcjami wzroku (audiodeskrypcja) oraz słuchu (napisy dla niesłyszących).

W Polsce najpopularniejszą metodą tłumaczenia audiowizualnego na potrzeby telewizji jest tzw. wersja lektorska (ang. voice-over), natomiast w kinie dominują napisy oraz – w przypadku filmów animowanych – dubbing. Na prężnie rozwijającym się rynku DVD najczęściej spotykamy filmy z napisami, choć czasem dodatkowo zawierają one także wersję lektorską. Ponadto coraz większą popularność zdobywa audiodeskrypcja oraz napisy dla niesłyszących. Pomimo dużego rynku produkcji audiowizualnych w Polsce oraz zapotrzebowania na profesjonalne usługi tłumaczenia audiowizualnego niewiele ośrodków dydaktyczno-naukowych w Polsce oferuje szkolenie w tym zakresie.

Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego mają za zadanie wypełnić tę lukę. Program Studiów obejmuje wszystkie najpopularniejsze metody tłumaczenia audiowizualnego, w tym tłumaczenie na potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnością słuchową lub wzrokową. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w danej dziedzinie (nauczycieli akademickich oraz zawodowych tłumaczy audiowizualnych). Absolwenci zostaną przygotowani do świadczenia usług w zakresie różnych, wyżej wymienionych, typów przekładu audiowizualnego.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów (test z wiedzy o tłumaczeniu audiowizualnym, test z wiedzy o mediach anglojęzycznych, zaliczenia wg indywidualnych wymogów osób prowadzących zajęcia) i pozytywny wynik egzaminu końcowego z praktycznego tłumaczenia audiowizualnego – w formie prezentacji indywidualnego projektu tłumaczeniowego i rozmowy z komisją.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Wydziału Anglistyki UAM, w budynku Collegium Novum (al. Niepodległości 4, Poznań), w bloku A (sale 601A i 203A).

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą standardów i praktyki w dziedzinie tłumaczenia audiowizualnego, zdobędą umiejętności w zakresie najpopularniejszych metod tłumaczenia audiowizualnego (wersja lektorska, napisy, dubbing) oraz pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem tłumaczeniowym, poznają zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące udostępnienia mass mediów osobom z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową, a także zdobędą wiedzę na temat mediów w krajach anglojęzycznych. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego.