Projekt

Głównym celem projektu jest zbadanie interakcji między pamięcią i tożsamością społeczności lokalnej w kontekście dynamicznie zmieniającego się krajobrazu kulturowego Poznania. Pojęcie ‘krajobrazu miejskiego’ w obecnym projekcie zawężone będzie do badania pamięci o zlikwidowanych i zamkniętych cmentarzach. Projekt skupia się na wiedzy potocznej mieszkańców miasta rekonstruowanej na podstawie dyskursów nieoficjalnych. By jednak w pełni zrozumieć znaczenie zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym miasta oraz ich wpływu na kształtowanie się pamięci zbiorowej, analizie poddane zostaną także źródła z prasy lokalnej (dzienniki oraz miejskie portale informacyjne). Połączenie sfery publicznej (prasa oraz wywiady z przedstawicielami elit) z wypowiedziami zarejestrowanymi podczas wywiadów fokusowych pozwoli zrealizowac cel, jakim jest odwołanie się do kilku warstw pamięci zbiorowej, tzn. najstarszej z okresu międzywojennego, czasów okupacji, odbudowy Poznania po wojennych zniszczeniach, rozbudowy w okresie PRL-u oraz dynamicznych przemian po 1989 r. Odtworzenie informacji oficjalnych jest koniecznym warunkiem kontekstualizacji pamięci i tożsamości zbiorowej mieszkańców oraz jej usytuowania w krajobrazie kulturowym.