Rekrutacja

Termin składania dokumentów: do 30.09.2022 roku

Termin rozpoczęcia zajęć: druga połowa października 2022

Liczba miejsc: 25

Czas trwania studiów: 3 semestry (321 godzin; w tym 60 godzin praktyk)

Opłata: koszt całkowity studiów to 3900,00 zł (1. semestr studiów - 1800 zł, 2. i 3. semestr – po 1050 zł). Istnieje możliwość płatności w ratach.

Zasady naboru: o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwentki/ci studiów wyższych zawodowych (I stopnia), studiów magisterskich (II stopnia), lub studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy zadeklarują znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1 lub wyższym oraz nauczyciele i nauczycielki języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

  • - podanie (do pobrania tutaj),
  • - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
  • - oświadczenie kandydata o poziomie znajomości języka angielskiego (do pobrania tutaj), wypełnione na podstawie arkusza samooceny biegłości językowej (do pobrania tutaj)

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Studia Podyplomowe: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym

Wydział Anglistyki UAM

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

Dokumenty można także złożyć osobiście w Dziekanacie WA, ul. Grunwaldzka 6, pokój 176 lub wysłać mailem na adres: klaudiam@amu.edu.pl.