Rekrutacja

Trwają zapisy na IV edycję studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”.

Termin składania dokumentów: do 20.09.2020 roku (decyduje kolejność zgłoszeń).

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Liczba miejsc: 30

Czas trwania studiów: 3 semestry (590 godzin)

Opłata: Zajęcia na studiach podyplomowych są odpłatne, opłata za 1 semestr studiów wynosi 1800 zł (możliwość płatności w ratach)

Zasady naboru: o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych zawodowych (I stopnia), studiów magisterskich (II stopnia), lub studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy zadeklarują znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym lub wyższym.

Wymagane dokumenty:

  • - podanie (do pobrania tutaj),
  • - 2 zdjęcia,
  • - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
  • - oświadczenie kandydata o poziomie znajomości języka angielskiego (do pobrania tutaj), wypełnione na podstawie arkusza samooceny biegłości językowej (do pobrania tutaj)

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Studia Podyplomowe: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym

Wydział Anglistyki UAM

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

Dokumenty można także złożyć osobiście w Dziekanacie WA, ul. Grunwaldzka 6, pokój 189 lub wysłać mailem na adres: kmajdowska@wa.amu.edu.pl.