Ruszyły zapisy na IV edycję studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”.

UWAGA!!! ZMIANA PROGRAMU I CENY STUDIÓW.


Pierwsza edycja studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym” rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Były to wtedy pionierskie studia, które powstały jako odpowiedź na nowelizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, podpisanej przez minister edukacji w kwietniu 2014 roku, zgodnie z którą od 1 września 2015 roku wszystkie 5-latki, a od 1 września 2017 roku również młodsze dzieci miały się uczyć obowiązkowo, bezpłatnie języka obcego w przedszkolach, a nauczycielkami miały być wyłącznie nauczycielki wychowania przedszkolnego prowadzące swoje grupy. Po pewnym czasie zrezygnowano z tego pomysłu i umożliwiono również nauczycielom „dochodzącym” prowadzenie zajęć językowych.


Adresatkami tych studiów są zarówno nauczycielki wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, które chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji elementarnej (więcej o kwalifikacjach w zakładce FAQ) jak i nauczyciele i nauczycielki języka angielskiego, którzy chcą doskonalić swój warsztat metodyczny związany z pracą językową z dziećmi.


Tuż przed IV edycją poddaliśmy program studiów niewielkim, ale ważnym modyfikacjom. Pojawiły się nowe przedmioty związane z dwujęzycznością i edukacją dwujęzyczną. Zadbaliśmy o większą liczbę warsztatów metodycznych z praktykami, a zredukowaliśmy liczbę godzin poświęconych na intensywną naukę języka angielskiego do zajęć z mówienia i wymowy (więcej o programie studiów w zakładce PROGRAM). Pod względem językowym, wymogiem jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1, czyli można być w trakcie nauki języka.


Studia realizowane są na Wydziale Anglistyki UAM w budynku Collegium Heliodori przy ul. Grunwaldzkiej 6 oraz częściowo online za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia odbywają się w wybrane weekendy.