Ruszyły zapisy na IV edycję studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”.

UWAGA!!! ZAJĘCIA W I SEMESTRZE BĘDĄ PROWADZONE ZDALNIE (ON-LINE), A W KOLEJNYCH W TRYBIE MIESZANYM (ZJAZDY ORAZ ZAJĘCIA ON-LINE)


Oferta studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym” powstała jako odpowiedź na nowelizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, podpisanej przez minister edukacji w kwietniu 2014 roku, zgodnie z którą od 1 września 2015 roku wszystkie 5-latki, a od 1 września 2017 roku również młodsze dzieci będą się uczyć obowiązkowo, bezpłatnie języka obcego w przedszkolach. Studia realizowane są na Wydziale Anglistyki UAM. Pierwsza edycja rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Studia łączą przygotowanie metodyczne z intensywnym kursem języka angielskiego. Pod względem językowym, wymogiem jest zaledwie podstawowa znajomość języka angielskiego.


Celem studiów jest wykształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy nabędą kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0-III szkoły podstawowej, wzbogacą swój warsztat metodyczny o elementy związane z wczesną edukacją językową oraz rozwiną kompetencje w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Jednym z zasadniczych atutów tych studiów będzie intensywne ćwiczenie prawidłowej wymowy angielskiej. Nie można przecenić jej znaczenia we wczesnej edukacji językowej, gdyż niepoprawna wymowa nauczyciela wpływa negatywnie na rozwój języka obcego u dzieci.


Nowa oferta dwusemestralnych studiów podyplomowych „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej” dla osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Szczegóły tutaj