Ruszyły zapisy na IV edycję studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”.

UWAGA!!! ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ZDALNIE (ON-LINE)


Oferta studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym” powstała jako odpowiedź na nowelizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, podpisanej przez minister edukacji w kwietniu 2014 roku, zgodnie z którą od 1 września 2015 roku wszystkie 5-latki, a od 1 września 2017 roku również młodsze dzieci będą się uczyć obowiązkowo, bezpłatnie języka obcego w przedszkolach. Studia realizowane są na Wydziale Anglistyki UAM. Pierwsza edycja rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Studia łączą przygotowanie metodyczne z intensywnym kursem języka angielskiego. Pod względem językowym, wymogiem jest zaledwie podstawowa znajomość języka angielskiego. Rekrutacja na IV edycję, której rozpoczęcie planowane jest na październik 2019 roku, trwa.


Celem studiów jest wykształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy nabędą kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0-III szkoły podstawowej, wzbogacą swój warsztat metodyczny o elementy związane z wczesną edukacją językową oraz rozwiną kompetencje w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Jednym z zasadniczych atutów tych studiów będzie intensywne ćwiczenie prawidłowej wymowy angielskiej. Nie można przecenić jej znaczenia we wczesnej edukacji językowej, gdyż niepoprawna wymowa nauczyciela wpływa negatywnie na rozwój języka obcego u dzieci.


Nowa oferta dwusemestralnych studiów podyplomowych „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej” dla osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Szczegóły tutaj