logo

Programma vr 10 mei

Locatie: Concordia, ul. Zwierzyniecka 3


08.00-08.30 Onthaal en inschrijvingen

08.30-08.45 Opening en praktische mededelingen


08.45-10.15 Parallelsessies 1-3


1.

Taalkunde

(Concordia 3)

Julia Albert

(Boedapest)

In verscheidenheid verenigd – eenheid in het Engels?

Camiel Hamans

(Brussel)

Prof, profi of pro; over beïnvloeding en

uitwisseling tussen het Nederlands, Engels en Duits

Marketa Štefková & Lucia Brezániová (Bratislava)

Taalpolitieke inspiraties uit de Lage Landen uit het perspectief van een kleine taal in Centraal Europa

Stanisław Prędota (Wrocław)

Over Vlaams-Nederlandse woordenboeken

2.

Didactiek

(Concordia 2)

Jaap Faber

(Boedapest)

Nederlandse taal door cultuur – een eerste aanzet tot een integratie van taal- en cultuuronderwijs

Mirko Cvetković

(Belgrado)

Leren vloeken: Een mogelijke didactische aanpak met voorbeeldoefeningen voor NT2-leerders

Ingrid Degraeve

(Taaluniecentrum Brussel)

Verschillen en overeenkomsten in de ontwikkeling van het taalverwervingsonderwijs

Marta Kostelecká

(Brno)

Uitspraakonderwijs Nederlands via de articulatory settings

3.

Midden-Europese literatuur in de Lage Landen (Concordia 4)

Veronika ter Harmsel Havlíková (Olomouc)

De invloed van de Tsjechische schrijver Jaroslav Hašek op het werk van Jan Cremer

Albert Gielen

(Praag)

´Ik weet niet hoe het te beschrijven, zonder de pen van Kafka even te lenen.´

Sofie Royeaerd (Brno)

“Daar gaat Kafka die dacht dat hij het ergste kon verzinnen!” Intertekstualiteit in het werk van Gust Gils

Yves T’Sjoen (Gent)

Gombrowicz, Miłosz, Themerson en Witkiewicz in de Nederlandse literatuur


10.15-10.30 Koffiepauze

10.30-12.00 Parallelsessies 4-6


4.

Taalkunde (Concordia 3)

Marta Kántor-Faragó (Debrecen)

Jip-en-Janneketaal: psycholinguïstisch, didactisch, contrastief

Roland Nagy

(Boedapest)

Eenheid in verscheidenheid: Contrastieve uitspraakanalyse Hongaars-Nederlands

Cor van Bree (Leiden)

Adpositionele configuraties in het Nederlands, mede in verband met naamvallen in het Pools

Urszula Topolska (Poznań)

Beeldspraak in recht. Vaste verbindingen met figuratieve betekenis in het Nederlandse recht

5.

Vroeg-moderne contacten (Concordia 2)

Michał Wenderski (Poznań)

Olędrzy: Hollanders in Polen in de 16de-18de eeuw

Réka Bozzay (Debrecen)

Anna Everwijn tot Santbrink en haar legaat aan Hongaarse en Zevenburgse studenten in Utrecht

Jan Urbaniak (Wrocław)

Op reis van Ninive naar Warrenburg en Vreesland. Het beeld van Midden-Europa in Janus en Janus verrezen

Hans Verschoor (Boekarest)

De bibliotheek van Miklós Zrínyi – Nederlandse boekcultuur aan de rand van het vroegmoderne Europa

6.

Beelden van Vlaanderen (Concordia 4)

Benjamin Bossaert (Bratislava)

´´Was de tael gansch het volk?´´ Comparatief onderzoek naar de Vlaamse en Slowaakse nationale beweging in de 19e eeuw.

Katarzyna Wiercińska (Poznań)

Vlaamse realiteit en het linguïstische beeld van de wereld. Op basis van gekozen Vlaamse films (2000-2010)

Marcin Lipnicki

(Lublin)

Het opsmukken van het beeld van Hendrik Conscience in Poolse tijdschriften en encyclopedieën

Jelica Novaković-Lopušina (Belgrado)

Flamanski mesečar – het Vlaamse culturele landschap in kaart gebracht


12.00-13.30 Lunch in het restaurant van Concordia


13.30-14.15 Plenaire lezing: Marco van de Ven (Radboud Universiteit Nijmegen) – Effects of linguistic diversity in listening and reading (Concordia 4)

14.15-14.30 Koffiepauze


14.30-16.00 Parallelsessies 7-9


7.

Literaire geschiedenis en toekomst (Concordia 2)

Agnes Sneller (Utrecht)

Representaties van Eva en Adam bij Joost van den Vondel (1587-1679) en John Milton (1608-1674)

Przemysław

Paluszek (Wrocław)

Theorie van de historische kennis in Nederlandse literatuurgeschiedenissen (1868–1921)

H.P. van Coller (Bloemfontein)

Een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis in het Afrikaans

Adam Bžoch (Ružomberok)

Zijn nog nieuwe interpretaties van Nijhoff´s Awater mogelijk?

8.

Vergelijkende

taalkunde (Concordia 3)

Eva Krátká (Praag)

Hoe verloopt de uitwisseling en wederzijdse beïnvloeding?

Agata Kowalska-Szubert (Wrocław)

Hoe maak je het, lakmoes? Over de (semantische) productiviteit van Nederlandse ontleningen in het Pools

Muriel Waterlot (Lublin)

Beleefdheidsstrategieën in 75 Poolse, Vlaamse en Nederlandse direct-mailbrieven

Zdenka Hrncirova (Praag)

Diversiteit en eenheid in fraseologie-vergelijkingen in het Nederlands en het Tsjechisch

9.

Midden-Europese neerlandistiek (Concordia 4)

Magdalena Lipnicka

(Lublin)

Hedendaagse hervormingen van het Europese hoger onderwijs – op het voorbeeld van Nederland

Tamara Britka & Lada Vukomanović (Belgrado)

Gooische vrouwen op Dedinje

Željana Pancirov Cornelisse (Zagreb)

Quo vadis neerlandistiek

Stefan Kiedroń (Wrocław)

Hoe kunnen ‘Comenius’-neerlandici bijdragen tot een beter begrip van de regio?


17.00 Vernissage tentoonstelling

„Nahrin Malki – Obrazy 2009-2013“

(Nahrin Malki – Schilderijen 2009-2013)

18.00 Vernissage van de tentoonstelling

“Co ma koronka do wiatraka? Niderlandy”

(Wat verbindt kantwerk en een molen met elkaar?)

Locatie: Muzeum Narodowe, al. Marcinkowskiego 9


20.00 Dansvoorstelling

Arno Schuitemaker “The 15 Project”

Tian Rotteveel “Soulsqueezing”

Locatie: Stary Browar – Studio Słodownia +3, ul. Półwiejska 42


Webmaster: Bas van der Ham