Kurs obsługi programu E-Prime dla początkujących (EP-03, EP-04), program

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obsługą i możliwościami programu E-Prime® 2.0. Kurs ma charakter czysto praktyczny i odbywa się w formie warsztatów.

Agenda:

1. Instalacja programu E-Prime® (wersja demo).
2. Przykłady zastosowania oraz funkcje programu E-Prime.
3. Wspólne wykonanie prostych przykładowych ćwiczeń.
4. Samodzielne wykonanie przez uczestników prostego eksperymentu.
5. Analiza danych w E-Prime.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, przeznaczony wyłącznie dla studentów IFA/AMU. Prowadzący: mgr inż. Robert Dyzman.

Wymagania :
- niezbędny własny laptop z systemem operacyjnym Microsoft Windows® XP/Vista/7;
- zainstalowane środowisko .NET Framework 3.5 (w Windows 7 jest ono wbudowane);