Contact

Organizers:

Prof. Piotr Gąsiorowski, gpiotr@wa.amu.edu.pl
Prof. Ronald Kim, rkim@wa.amu.edu.pl

Secretary:

Agnieszka Bury-Galubińska, bury@wa.amu.edu.pl