Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Formy słabe >

7. Formy słabe

Wbrew temu, co się często sądzi, naturalne mówienie i czytanie w języku angielskim wymaga znajomości wielu faktów i procesów fonetycznych ponad te, których uświadomienie sobie jest konieczne do przeczytania, czy powiedzenia jednego słowa pozbawionego kontekstu. Przede wszystkim dochodzi do silnej redukcji i upodobnienia fonetycznego wielu głosek. Procesy te zachodzą szczególnie często w tzw. wyrazach funkcyjnych oraz w mowie szybkiej.

Patrz: