Adres strony Wydziału Anglistyki UAM został zmieniony!


Nowy adres strony: https://anglistyka.amu.edu.pl


Proszę uaktualnić swoje zakładki!


Adres starej strony Wydziału Anglistyki: https://wa.amu.edu.pl/arch


UWAGA! Stara strona ma charakter archiwalny i nie jest aktualizowana od dnia 21.03.2023


The website address of the Faculty of English at UAM has been changed!


New website address: https://anglistyka.amu.edu.pl


Please update your bookmarks!


Address of the old Faculty of English website: https://wa.amu.edu.pl/arch


NOTE: The old page is an archive and has not been updated since 21.03.2023