Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy
Spis treści

- Instytut Filologii Angielskiej UAM - Instytut Neofilologii WSZ - Inne pigułki -
 

Nr Opis  
1. Wstęp  
2. Transkrypcja fonetyczna  
3. Samogłoski  
3.1. Czworokąt samogłoskowy (Cardinal Vowel Diagram)  
3.2. Różnice między samogłoskami polskimi a angielskimi  
3.3. Główne trudności w wymowie samogłosek  
3.4. Różnice między wymową brytyjską a amerykańską  
4. Dwugłoski  
4.1. Dwugłoski w czworokącie  
4.2. Główne trudności w wymowie dwugłosek  
4.3. Alternacje morfologiczne dwugłosek  
5. Spółgłoski  
5.1. Tabela spółgłosek  
5.2. Główne trudności w wymowie spółgłosek  
5.3. Spółgłoski w kontekście  
5.3.1. Dźwięczność spółgłosek  
5.3.2. Nieme litery spółgłoskowe  
5.3.3. Spółgłoskowe procesy kontekstowe  
6. Akcent i intonacja  
6.1. Akcent wyrazowy  
6.2. Akcent frazowy  
6.3. Akcent zdaniowy  
6.4. Intonacja  
7. Formy słabe  
7.1. Redukcja samogłosek  
7.2. Wyrazy funkcyjne  
7.3. Mowa szybka  
7.3.1. Palatalizacja  
7.3.2. Upodobnienie  
7.3.3. Elizja  
7.3.4. (Częściowe) ubezdźwięcznienie spółgłosek  
8. Pisownia  
8.1. Główne trudności w pisowni  
8.2. Wyrazy pochodne  
8.3. Dzielenie wyrazów  
8.4. Różnice między pisownią brytyjską a amerykańską  
  Literatura  
     
Narzędzia
Tutaj znajdziesz zestaw czcionek
oraz narzędzi potrzebnych
do prawidłowego funkcjonowania
pigułki.
Do przeglądania pigułki możesz
wybrać kilka sposobów nawigacji:
Nawigacja 1:
Pierwszym z nich jest rozwijane menu
u góry spisu treści.
- wybierz z rozwijanego menu
interesujące Cię hasło
- naciśnij przycisk .
Pojawi się strona z listą odnośników
do rozdziałów zawierających
wybrane przez ciebie hasło.
Nawigacja 2:
Jeśli chcesz, możesz udać się na
'wycieczkę z fonetyką'. Kliknij tutaj.
Twoim przewodnikiem będą strzałki
u dołu ekranu.
Nawigacja 3:
Istnieje również możliwość sprawdzenia
haseł w mini-leksykonie na dole strony.
Odsyłacze:
Tekst pisany kursywą i podkreślony
po kliknięciu mówi.

Tekst podkreślony po kliknięciu
odsyła do innego miejsca hipertekstu

Tekst podkreślony i pogrubiony
po kliknięciu otwiera okienko
mini-leksykonu.


 
 
 

Mini-leksykon

Ważniejsze
pojęcia