Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Wstęp >

LITERATURA

 

Arabski,J. 1987. Wymowa amerykańska. Warszawa: PWN.

Ashby,P. 1995. Speech sounds. London: Routledge.

Bałutowa,S. 19906[1965]. Wymowa angielska dla wszystkich. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Biedrzycki,L. 1995. A practical pronouncing dictionary of British and American English. Warszawa: PWN.

Brazil,D. 1994. Pronunciation for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown,G. 19902. Listening to spoken English. London: Longman.

Crystal,D. 19964. A dictionary of linguistics and phonetics. Oxford: Blackwell.

Dalton,C. & B. Seidlhofer. 1994. Pronunciation. Oxford: Oxford University Press.

Gimson,A. C. 19894[1962]. An introduction to the pronunciation of English. London: Edward Arnold. [5th edition as: A. Cruttenden. 1994. Gimson's pronunciation of English. London: Edward Arnold]

Janicki,K. 19956. Elements of British and American English. Poznań: SAWW.

Jassem,W. 19733[1971]. Podręcznik wymowy angielskiej. Warszawa: PWN.

Jassem,W. 19744[1954]. Fonetyka języka angielskiego. Warszawa: PWN.

Jassem,W. 1995. Exercises in English pronunciation. Warszawa: PWN.

Jones,D. 198014[1917]. Everyman's English pronouncing dictionary. London: J. M. Dent & Sons,Ltd.

Jones,D. 199715[1917]. English pronouncing dictionary. Cambridge: Cambridge University Press. [nowe wydanie przygotowane przez P.Roacha & J.Hartmana]

Kenyon,J. S. & T. A. Knott. 1953. A pronouncing dictionary of American English. Springfield, Mass. : G. & C. Merriam Company.

Krzeszowski,T. P. 1968. An outline of American English phonetics. Warszawa: PWN.

Ladefoged,P. 19933[1975]. A course in phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Laroy,C. 1994. Pronunciation. Oxford: Oxford University Press.

O'Connor,J. D. & J. Fletcher.1991. Sounds English. London: Longman.

O'Connor,J. D.1980. Better English pronunciation. Cambridge: Cambridge University Press.

Orion,G. 1988. Pronouncing American English: sounds, stress, and intonation. New York: Newbury House Publishers.

Prator,C. & B. Robinette. 19733. A manual of American English pronunciation. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Reszkiewicz,A. 1981. Correct your English pronunciation. Warszawa: PWN.

Roach,P. 19912 [1983]. English phonetics and phonology. Cambridge: The University Press.

Roach,P. 1992. Introducing phonetics. Harmondsworth: Penguin.

Rogerson,P. & J.B.Gilbert. 1990. Speaking clearly. Pronunciation and listening comprehension for learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Sobkowiak,W. & J. Szpyra. 1995. Workbook in English phonetics for Polish students of English. Poznań: Nakom.

Sobkowiak,W. 1996. English phonetics for Poles. Poznań: Bene Nati.

Taylor,L. 1993. Pronunciation in action. New York: Prentice Hall.

Trask,R.L. 1995. Dictionary of phonetics and phonology. London: Routledge.

Wells,J. C. 1990. Longman pronunciation dictionary. London: Longman.