Fonetyka w pigułce 2.0
- On-Line - Autor - Spis treści - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy
Pomoc

- Instytut Filologii Angielskiej UAM - Instytut Neofilologii WSZ - Inne pigułki -
 
Help
Jeśli masz problemy z funkcjonowaniem pigułki skontaktuj się z nami,
odwiedź stronę internetową pigułki z najnowszymi uaktualnieniami
nowościami, oraz informacją na temat podobnych projektów.
 • dla usprawnienia odtwarzania dźwięków, zalecane jest wyłączenie opcji 'zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu' przy kliknięciu
  pierwszy raz na pliku dżwiękowym z Pigułki.
 • Koniecznie zainstaluj czcionki dostępne w narzędziach.
 • Okno programu do odgrywania plików dźwiękowych może wymagać osobnego zamknięcia po zamknięciu pigułki. Ponieważ jest to zewnętrzny program skojarzony z plikami dźwiękowymi *.wav
  mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem tych plików.
  Najprostszym rozwiązaniem jest zainstalowanie programu WinAmp
  dostępnego w narzędziach, po instalacji którego stanie się on domyślnym programem odtwarzającym dźwięki *.wav.
  Dzięki temu unikniemy niewygodnych okien programu mplayer
  (lub innych programów odtwarzających dźwięki) przesłaniających
  okno pigułki.
 • Jeśli nie chcesz instalować programu WinAmp, pamiętaj aby
  zamykać okna programu odtwarzającego dźwięk w twoim
  komputerze jeśliśli otrierają się oddzielne okna dla każdego
  odegranego pliku. Zapobiegnie to spowolnieniu pracy komputera.

 


Wszelkie uwagi dotyczące strony technicznej pigułki proszę kierować do nas.

Copyright © 1989-1999; SZELSOFT & Co.. All Rights Reserved. - Our Website - Mail