Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Pisownia >

8. Pisownia

Wbrew odczuciom początkującego ucznia, w pisowni angielskiej można doszukać się pewnych reguł, choć prawdą jest, że są one dość skomplikowane i nie wolne od wyjątków. Pełen wykład tych reguł przybiera zazwyczaj formę długiej listy zasad ortoepicznych (poprawnego czytania), bądź ortograficznych (poprawnego pisania). Z jednej strony więc należy zapamiętać jak się dane zbitki liter czyta, z drugiej - jak się dane dźwięki, lub ich ciągi, zapisuje. Tutaj zajmiemy się tylko niektórymi trudnościami angielskiej pisowni.

Patrz: