Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Pisownia > Różnice pomiędzy pisownią brytyjską a amerykańską >

8.4. Różnice pomiędzy pisownią brytyjską a amerykańską

Oto przykłady najbardziej typowych różnic między ortografią brytyjską a amerykańską. Generalnie, ta druga jest nieco uproszczona w stosunku do tej pierwszej. Typowe przykłady:

BRYTYJSZCZYZNA AMERYKAŃSZCZYZNA
colour color
litre liter
travelled traveled
offence offense
dialogue dialog
tyre tire
anaemia anemia
plough plow

Patrz: