Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Pisownia > Wyrazy pochodne >

8.2. Wyrazy pochodne

Reguły dotyczące ortografii różnych gramatycznych form pochodnych wyrazów angielskich są w skrócie następujące:

8.2.1.

Pojedynczą literę spółgłoskową na końcu tematu słowotwórczego po pojedynczej literze samogłoskowej podwaja się, np.: bet - betting , chyba, że występuje ona w sylabie nieakcentowanej, np.: a'bandon - a'bandoned . Ale 'l' nie podlega temu ostatniemu ograniczeniu: tunnel - tunnelling . Podwojenie dotyczy liter, a nie wymowy, zgodnie z 8.1.4.

8.2.2.

Końcowe 'c' tematu uzupełnia się przez 'k', jeśli w przeciwnym wypadku czytałoby się /s/, np.: panic - panicky .

8.2.3.

Końcowe 'y' tematu zamienia się na 'i', np. ready - readily , albo na 'ie', np. try - tries , chyba że przyrostek zaczyna się od 'i', np. readying , trying , albo 'y' występuje po samogłosce, np. boyhood .

8.2.4.

'Nieme e' na końcu tematu zanika przed przyrostkami zaczynającymi się od samogłoski, np. fate - fatal , chyba że chroni miękką wymowę poprzedzającego 'g' lub 'c', np. serviceable ('-cable' zaczynałoby się od /k/, jak w amicable ).

Patrz: