Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Formy słabe > Mowa szybka > (Częściowe) ubezdźwięcznienie spółgłosek >

7.3.4. Mowa szybka - (Częściowe) ubezdźwięcznienie spółgłosek

(Częściowe) ubezdźwięcznienie spółgłosek przed następującymi na początku następnego wyrazu głoskami bezdźwięcznymi, np.: his talk (choć nie występuje znany z polszczyzny proces przeciwny: /s/ w this day pozostaje bezdźwięczne; patrz ).

Patrz: