Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Formy słabe > Mowa szybka > Upodobnienie >

7.3.2. Mowa szybka - upodobnienie

Upodobnienie dziąsłowych pod względem miejsca artykulacji do następujących po nich wargowych i tylnojęzykowych, np. that/p/ book , that/k/ girl , on/m/ me , one/N/ can .