Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Formy słabe > Redukcja samogłosek >

7.1. Redukcja samogłosek

Redukcja samogłosek jest terminem określającym tendencję w fonetyce angielskiej do niezbyt wyraźnego artukułowania samogłosek (i dwugłosek) w sylabach nieakcentowanych (patrz Akcent wyrazowy i Akcent frazowy). Samogłoski te wymawiają się z reguły jako schwa, choć zdarzają się wyjątki. Widać z tego wyraźnie bardzo silny w angielszczyźnie związek między akcentem a wymową samogłosek.

Patrz: