Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Akcent i notacja >

6. Akcent i intonacja

Zwykle nie docenia się znaczenia poprawnego akcentowania i melodii zdaniowej dla wrażenia, jakie sprawia na rodzimym użytkowniku języka angielskiego wymowa uczących się tego języka obcokrajowców. Aby dobrze wymawiać angielszczyznę trzeba nie tylko umieć poprawnie artykułować poszczególne głoski, ale także nadać całym wyrazom, frazom i zdaniom właściwy dla tego języka rytm i melodię. I jedno i drugie różni się znacznie od języka polskiego. Charakterystyczna dla angielszczyzny rytmiczność i melodyjność (czy nawet śpiewność) jest często dla Polaków zachętą do nauki tego języka. Ale ... jest też pewnym utrudnieniem.

W tym rozdziale zajmiemy się po kolei akcentem wyrazowym, frazowym, zdaniowym i intonacją języka angielskiego.