Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Akcent i intonacja > Akcent zdaniowy >

6.3. Akcent zdaniowy

Akcent zdania zależy głównie od jego sensu, a nie struktury gramatycznej. Akcentowany najsilniej jest ten wyraz, na który mówiący chce zwrócić uwagę słuchacza:

JOHN bought a new car yesterday (...a nie kto inny)

John bought a new CAR yesterday (...a nie co innego)

John bought a new car YESTERDAY (...a nie kiedy indziej).

W zdaniach neutralnych znaczeniowo akcent zdaniowy pada zazwyczaj na ostatni wyraz leksykalny. Pozostałe wyrazy zachowują oczywiście swoją formę akcentową, choć ich akcent jest słabszy niż wtedy, gdy je wymawiamy w izolacji.

Patrz: