Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Spółgłoski > Spółgłoski w kontekście >

5.3. Spółgłoski w kontekście

Spółgłoski języka angielskiego, bardziej niż samogłoski, czułe są na kontekst fonetyczny, w którym występują. Dźwięki dziąsłowe (patrz), na przykład, są szczególnie niestabilne jeśli chodzi o miejsce artykulacji i 'lubią' upodabniać się do następujących po nich spółgłosek, bądź ulegać redukcji (zanikowi). One też głównie podlegają tzw. alternacjom (obocznościom) morfonologicznym, t.j. zmianom fonetycznym zależnym od kontekstu słowotwórczego (głównie przyrostkowego), np.: /t/ występuje w Christ , ale nie wymawia się go w wyrazie pochodnym christen /'krIsn/, występuje w dissect , ale zmienia się w /S/ w dissection .

Patrz: