Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Spółgłoski > Spółgłoski w kontekście > Spółgłoskowe procesy kontekstowe >

5.3.3. Spółgłoskowe procesy kontekstowe

 

5.3.3.1.

Bezdźwięczne głoski zwarte (/p,t,k/) wymawiane na początku sylaby bezpośrednio przed akcentowaną samogłoską są aspirowane. Znaczy to, że wymawia się je z 'przydechem', z pewną jakby emfazą: wyraz ten ('dziesięć') w angielszczyżnie wymawia się /then/: ta aspiracja (i wymowa samogłoski /e/) odróżnia w wymowie angielskie ten od polskiego ten (człowiek).

Przed samogłoską nieakcentowaną, np. w to'morrow , aspiracja nie występuje.

 

5.3.3.2.

Nosówki /n,m/ oraz płynna boczna /l/ (a w amerykańszczyźnie także /r/) są sylabiczne, t.j. pełnią funkcję samogłoskową jeśli występują między spółgłoskami, bądź po spółgłosce na końcu wyrazu. Polacy, zgodnie z modelem rodzimej wymowy mają tendencję do ubezdźwięczniania ich, a nawet całkowitej likwidacji.

Częste wyrazy z sylabiczną /l/ i /n/:

people , little , even , often , example , table , open , able , special , certain , person ,

ocean , listen , animal , circle , simple , possible , middle , travel , single , uncle , modern ,

seven , reason , trouble , section , cattle , garden , capital , position , syllable , total , level ,

action , nation , final , attention , happen , angle .

 

5.3.3.3.

Tak zwane 'ciemne' ('wysokie') /l/, dźwięk artykułowany jednocześnie przez czubek i tył języka a zbliżony do 'kresowego' 'ł', występuje w brytyjszczyźnie przed spółgłoskami i na końcu wyrazów:

all , will , also , old , well , help , tell , small , still , world , while , always , school , until , almost ,

whole , vowel , cold , call , bill , feel , hold , girl , full , ball , shall , spell , wild , field , gold ,

soil , real ,

'CIEMNE' /l/

 

Patrz: