Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Spółgłoski > Spółgłoski w kontekście > Nieme litery spółgłoskowe >

5.3.2. Nieme litery spółgłoskowe

 

5.3.2.1.

/r/ wymawia się w brytyjszczyźnie tylko przed samogłoską występującą w tym samym wyrazie (boring ),

w wyrazie złożonym

burglar-alarm , counter-example , cover-up , far-off , fire-alarm , fire-engine , fire-escape ,

hair-oil , matter-of-fact , pepper-and-salt , razor-edge .

 

czy też na początku następnego wyrazu

the answer is , behaviour of , better if , car owned by , chapter of the book , conquer it

cover a period , danger of , Dr Edwards , enter into , fair enough , as far as , father of

four out of five , further ideas , hear about , her apple , an hour and a half , junior academics

later in the year , lower income , member of , mother and baby , near each other , nuclear age

offer a donation , other events , pair of skis , particular attention , poor old chap ,

quarter of a century , remember also , their ability , tour of , wear a safety helmet

a year ago , your age .

W odmianie amerykańskiej wymawia się /r/ zgodnie z pisownią.

 

.5.3.2.2.

'g' po 'n' na końcu wyrazów oraz przed końcówkami czasowników i rzeczowników jest 'nieme' (patrz też Główne trudności w pisowni), natomiast wymawia się je w pozostałych kontekstach (tj. głównie w środku wyrazów: angry , congress , English , finger , language , single , oraz przed końcówkami przymiotnikowymi: longer , longest , stronger , strongest , younger , youngest .

5.3.2.3.

Kończące wyraz 'n' po 'm' jest nieme (patrz), chyba, że występuje przed przyrostkiem zaczynającym się od samogłoski: damn (/dQm/) - damning (/'dQmnIN/).

Inne takie wyrazy: autumn , column , condemn , hymn , solemn .

Patrz: