Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Spółgłoski > Tabela spółgłosek >

5.1. Tabela spółgłosek

Tradycyjnie w podręcznikach do fonetyki zwykło się przedstawiać system spółgłosek angielskich w tabeli zorganizowanej wedle ich miejsca i sposobu artykulacji:

 

MIEJSCE ARTYKULACJI

SPOSÓB ARTYKULACJI wargowe wargowo-zębowe dziąsłowe
i zębowe
dziąsłowo -podniebienne tylno-językowe krtaniowe
zwarte p,b   t,d   k,g  
trące   f,v Q,D,s,z S,J   h
zwarto-trące       ],}    
nosowe m   n   N  
płynne     l,r      
ześlizgowe w     j    

Patrz: