Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Dwugłoski >

4. Dwugłoski

Brytyjska odmiana angielszczyzny ma osiem dwugłosek ('diphthongs'), t.j. dźwięków samogłoskowych o zmiennym położeniu języka. Większość z nich zbliżona jest znacznie do podobnych głosek języka polskiego, choć tzw. 'dwugłoski centrujące' nie mają w polszczyżnie odpowiedników.

Patrz: