Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Dwugłoski > Dwugłoski w czworokącie >

4.1. Dwugłoski w czworokącie

Wpisane w czworokąt samogłoskowy wyglądają dwugłoski jak w pokazanym niżej diagramie, gdzie strzałki symbolizują ruch języka od pierwszej samogłoski składającej się na dwugłoskę do drugiej.

 

Patrz: