Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Samogłoski >

3. Samogłoski

System samogłosek angielskich jest bardzo odmienny od polskiego. Zawiera on przynajmniej dwa razy tyle kontrastujących ze sobą dźwięków (fonemów).

Patrz: