Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Samogłoski > Różnice między wymową brytyjską a amerykańską >

3.4. Różnice między wymową brytyjską a amerykańską

Najważniejsze różnice między brytyjską a amerykańską odmianą angielszczyzny, jeśli chodzi o samogłoski, są następujące:

3.4.1.

W wielu wyrazach, ale szczególnie przed /s,f,Q,n/, 'a' czyta się jako /Q/ po amerykańsku,
a jako /
A:/ po brytyjsku, np. grass , half , path , answer .

3.4.2.

Wyrazy z 'o', takie jak box , stop , bottom , dollar , conflict , wymawia się w amerykańszczyźnie z samogłoską bardziej otwartą i centralną niż w brytyjszczyźnie (między Br/A:/ a Br//).

3.4.3.

Pół-przymknięte Br/o:/ oddaje się jako pół-otwarte Am/o/ (zbliżone do Br//):all , saw , bought , talk , port .

3.4.4.

Centralna akcentowana samogłoska 'schwa' (/W:/) używana jest w amerykańszczyźnie w niektórych wyrazach zamiast Br/U/: worry , courage , curry .

Am('schwa') ma przed /r/ niższy timbre niż jej brytyjski odpowiednik w porównywalnym kontekście: bird , learn , curve , itd.

 

Patrz: