Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Samogłoski > Różnice między samogłoskami polskimi a angielskimi >

3.2. Różnice między samogłoskami polskimi a angielskimi

Różnice między samogłoskami angielskimi i polskimi nie ograniczają się tylko do pozycji języka w czasie artykulacji. Niektóre samogłoski angielskie (głównie te znajdujące się na peryferiach czworokąta: /A:, i:, u:, o:/) są dłuższe i bardziej napięte od pozostałych. Stąd bierze się, na przykład, trudna do opanowania przez Polaka różnica między dwiema angielskimi samogłoskami przymkniętymi i tylnymi (polskie /u/ zbliżone jest do peryferyjnego angielskiego /u:/). Rozróżnienie długości i napięcia ma też konsekwencje dla ortograficznego dzielenia wyrazów.

Inne różnice:

Patrz