Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Samogłoski > Czworokąt samogłoskowy (Cardinal Vowel Diagram) >

3.1. Czworokąt samogłoskowy (Cardinal Vowel Diagram)

W celu systematyzacji zwykło się przedstawiać samogłoski wpisane w tzw. 'czworokąt samogłoskowy', którego kształt odzwierciedla z grubsza skrajne położenia języka w artykulacji samogłosek.

Zależnie od ich położenia w tym czworokącie określa się samogłoski jako:

- przymknięte/średnie/otwarte (na skali pionowej)

- przednie/centralne/tylne (na skali poziomej).

Poniższy diagram przedstawia angielskie i polskie samogłoski, oraz ich wzajemne położenie (w nawiasach samogłoski polskie):

 

Patrz: