Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Transkrypcja fonetyczna >

2. Transkrypcja fonetyczna

Tabela znaków transkrypcji wg standardu IPA (International Phonetic Association)

SPÓŁGŁOSKI SAMOGŁOSKI DWUGŁOSKI
symbol przykład symbol przykład symbol przykład
p pen i: sea aI by
t tea I sit aU now
k cat e pet oI boy
b bad Q bad eI day
d did U love WU show
g get A: part IW near
f fall  lot eW hair
Q thin o: port uW sure
s so U put    
S she u: too    
h how Î: burn    
v voice W about    
D then        
z zoo        
J vision        
] chin        
} June        
m man        
n no        
N sing        
l leg        
r red        
j yes        
w way