Dlaczego wiek XX nie był wiekiem brytyjskim. Głos w dyskusji redakcyjnej pod kierunkiem Krzysztofa Michałka

Authors:

Lipoński, W.

Source:

Dlaczego wiek XX nie był wiekiem brytyjskim. Głos w dyskusji redakcyjnej pod kierunkiem Krzysztofa Michałka, Volume Dzieje Najnowsze, Issue 33(1), p.5-29 (2001)

ISBN:

0419-8824

Other Number:

1669

Export: [Tagged][XML][BibTex]