Raising phonetic awareness through trivia

Authors:

Sobkowiak, W.

Source:

Raising phonetic awareness through trivia, Volume Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia V. Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Proceedings of the Soczewka Conference on teaching foreign pronunciation, 5-7.5.2003, p.151-166 (2003)

ISBN:

brak-0981

Other Number:

1844

Export: [Tagged][XML][BibTex]