Transformacyjna składnia historyczna języka angielskiego

Authors:

Fisiak, J.

Source:

Transformacyjna składnia historyczna języka angielskiego, Volume Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Issue 28, p.104-113 (1970)

ISBN:

0032-3802

Other Number:

8

Export: [Tagged][XML][BibTex]