Wyjaśnianie w językoznawstwie historycznym

Source:

Wyjaśnianie w językoznawstwie historycznym, Volume Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Issue 47-48, p.25-40 (1992)

ISBN:

0032-3802

Other Number:

412

Export: [Tagged][XML][BibTex]