Z badań konfrontatywnych nad przysłowiami pochodzenia łacińskiego w języku niderlandzkim i polskim

Source:

Z badań konfrontatywnych nad przysłowiami pochodzenia łacińskiego w języku niderlandzkim i polskim, Volume Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia, Issue 1200/XIV, p.87-100 (1991)

ISBN:

0435-5865

Other Number:

675

Export: [Tagged][XML][BibTex]