Sygnały zapytania a cechy strukturalne wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku francuskim

Source:

Sygnały zapytania a cechy strukturalne wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku francuskim, Volume Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia, Issue 645/VIII, p.77-89 (1983)

ISBN:

0435-5865

Other Number:

603

Export: [Tagged][XML][BibTex]